Back to Top

Deskundig advies op zadelgebied

Reparaties van tuig & leer

Workshops over zadelpassen

Deskundig advies van een gecertificeerd Master Saddle Fitting Consultant. Aangesloten bij de vereniging van zadel & en tuig deskundigen.


ZADELADVIES

De drie-eenheid

De dynamiek van ruiter, paard en zadel

Het uitgangspunt: de drie-eenheid


Bij mij kun je een nieuw zadel kopen dat passend gemaakt wordt voor jouw paard, maar je kunt ook een zelf gekocht tweedehands zadel door mij laten controleren en passend laten maken. In het laatste geval moet dit natuurlijk wel binnen de mogelijkheden liggen; niet elk zadel is passend te maken voor ieder paard! Ook in het geval dat je jouw huidige zadel wilt laten controleren, kun je bij mij terecht.


Zowel bij het nieuwe zadel, het tweedehands zadel als het huidige zadel, is het uitgangspunt bij een zadelpasconsult steeds dat paard, ruiter en zadel een drie-eenheid zijn. Een verandering bij één van de drie heeft invloed op deze eenheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitzakken van de kussens van het zadel, een verandering van de bespiering van het paard of scheefheid van de ruiter. De dynamiek van het paardrijden brengt met zich mee dat deze veranderingen zich regelmatig voordoen, daarom is het belangrijk om het zadel jaarlijks te laten controleren én bedacht te zijn op signalen van jouw paard die erop kunnen wijzen dat het zadel niet goed ligt.

Let op de lichaamstaal

Het paard geeft de signalen

Bewegingsproblematiek

Een slecht passend zadel kan bewegingsproblematiek in de hand werken, zoals moeite met stelling, buiging en recht lopen, “houterig” lopen, kreupelheid, stijfheid en te hard lopen (weg rennen)

Concentratieproblemen

Een slecht passend zadel kan er de oorzaak van zijn dat je paard zich niet of moeilijk kan concentreren op het werk. Hij wordt voortdurend afgeleid doordat het zadel hem pijn doet of stoort in zijn bewegingen.

Verzameling en nageeflijkheid

Paarden waarvan het zadel niet goed past, hebben vaak moeite met nageeflijk zijn en lopen in plaats daarvan met hun hoofd omhoog. Ook het niet kunnen verzamelen en op de voorhand lopen zijn bekende problemen bij een slecht passend zadel.

Verzet

Het is mogelijk dat een slecht passend zadel leidt tot verzet bij het paard: van bokken, steigeren tot zelfs staken aan toe.

Gespannenheid

Een slecht passend zadel kan ervoor zorgen dat een paard niet goed kan ontspannen. Soms zwaait een paard driftig met zijn staart en zie je aan het oren en mond dat hij gespannen is.

Andere problemen

Problemen bij het opstijgen (weglopen, niet stil kunnen staan) en singelnijd kunnen ook veroorzaakt worden door een slecht passend zadel.

IEMAND UIT HET ZADEL WERPEN

Iemand wegwerken of iemand in verlegenheid brengen

Meten, kijken en beoordelen

Het traject om een zadel passend te maken

Hoe ziet het traject om een zadel passend te maken er nu concreet uit? Nadat ik ter plaatse algemene gegevens over jou en jouw paard heb genoteerd, bekijk ik zowel paard, zadel als ruiter nauwkeurig. Ik let hierbij op de bouw en de bewegingen van het paard en welke invloed deze hebben op het passen van het zadel. Van belang zijn onder andere de ligging van de schouder en schoft en de symmetrie van het gehele paard. Maar ook de bewegingen van het paard aan de hand en onder het zadel zijn belangrijk, evenals de houding en de balans van de ruiter die het meest op het paard rijdt. Ik voel de rug van het paard na op gevoelige plekken en op harde plekken in de spieren, die het zadelpassen kunnen beinvloeden. Verder meet ik de schofthoogte, borstomvang en de rug van het paard en neem ik de vorm van de rug over op papier. Dit is met name interessant voor toekomstige veranderingen in bespiering of voedingsconditie, die ervoor kunnen zorgen dat een goed passend zadel niet meer past.


Al met al duurt een zadelpasconsult gauw 1½ tot 2 uur. Aangezien het rijden -door de ruiter die het meest op het paard rijdt- een belangrijk onderdeel is voor de beoordeling, is het belangrijk dat hier ter plaatse een goede ruimte voor is.

Het traject bij een nieuw zadel


Indien het traject is ingezet om een nieuw zadel aan te meten, dan bespreken we aan de hand van de verzamelde gegevens welk type zadel in aanmerking komt en kunnen we eventueel al enkele zadels uit proberen die ik bij mij heb. Deze zullen (bijna) nooit 100 procent passend zijn, maar geven al wel een goede indruk voor de ruiter om te kunnen bepalen welk merk zijn/haar voorkeur heeft. Is de keuze gemaakt, dan bestel ik het zadel z.s.m. en maken we een vervolgafspraak om het nieuwe zadel te passen.

Het traject bij een tweedehands zadel


Indien het traject is ingezet om een tweedehands zadel te controleren, dan kan ik aan de hand van de verzamelde gegevens beoordelen of dit zadel past of passend te maken is. De kans dat een zadel passend te maken is, is groter bij de nieuwere generatie zadels, waarbij de boom verwisselbaar is en de kussens zachter zijn! Vaak kan dit alles direct gebeuren, zodat geen vervolgafspraak nodig is.

Het traject bij jouw huidige zadel


Is het traject ingezet om jouw huidige zadel te laten controleren, dan kan ik aan de hand van de verzamelde gegevens beoordelen of aanpassingen nodig zijn. Eventuele kussens bijvullen kan ik ter plaatse doen, zodat het zadel direct weer goed past. Jaarlijkse controle van je zadel is belangrijk, omdat de drie-eenheid paard, ruiter en zadel aan verandering onderhevig is.